Świetlica wiejska w Szarowoli otwarta!

08 stycznia 2021 roku odbył się odbiór świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarowola. W odbiorze uczestniczył Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj- Gancarz, Wicemarszałek Sebastian Trojak, Skarbnik Gminy Tomaszów Lubelski Grzegorz Gałan, Ks. Grabowski, Radny, Sołtys wsi Szarowola, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Szarowoli, Ochotnicza Straż Pożarna z Szarowoli, a także Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Anna Romańczuk. 

Całość inwestycji wyniosła około 1 600 000 zł, w tym środki Europejskie – 500 000 zł.

W nowym budynku swoją siedzibę będą miały Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna, a także będą mogły odbywać się zajęcia z wychowania fizycznego przez uczniów Szkoły Podstawowej.

 

materiał nadesłany