Susiec: Posterunek policji otwarty

68-93106Dzisiaj w Suścu w powiecie tomaszowskim w obecności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka, Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Pawła Dobrodzieja, przedstawicieli władz samorządowych, kadry kierowniczej garnizonu lubelskiego oraz mieszkańców Suśca otworzono Posterunek Policji.

Przybyłych na uroczystość gości powitał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie Pan insp. Paweł Dobrodziej. To kolejny w Polsce, a pierwszy na Lubelszczyźnie posterunek, który powstał po sygnałach płynących od władz samorządowych oraz lokalnej społeczności. Postulaty te pojawiły się podczas konsultacji i debat społecznych, jakie na początku roku odbyły się także na Lubelszczyźnie.

   Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak przekazał kierownikowi Posterunku  klucz symbolizujący otwarcie jednostki.

-„Posterunek Policji to miejsce, do którego mieszkańcy mogą przyjść i zgłosić uwagi, które dotyczą ich miejsca zamieszkania”– powiedział w swoim wystąpieniu Pan Minister Błaszczak.  „Oprócz przywracania zlikwidowanych posterunków realizujemy również inne programy”. Minister przypomniał, że w całej Polsce wprowadzona zostanie Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To program ciągłych konsultacji społecznych, przez Internet każdy może wskazać zagrożenia, które odczuwa.  Wdrażany jest również program „Dzielnicowy Bliżej Nas.”

Komendant Główny Policji nadinsp. dr. Jarosław Szymczyk podkreślił, że na mapie naszego kraju przybywa jeszcze jeden punkt, w którym funkcjonowała będzie jednostka Policji.  „Chciałbym zapewnić, że Polska Policja każdego dnia będzie coraz bliżej ludzi”.

Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek podkreślił, że woj. lubelskie jest jednym z najbezpieczniejszych województw w Polsce, tak wynika ze statystyk. „Jest to z pewnością efektem znakomitego działania i pracy funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i innych służb. „Cieszę się, że ten posterunek otwierany jest właśnie tutaj, w miejscowości turystycznej” – dodał.

W Posterunku służbę pełnić będzie 6 policjantów. Jednostka swoim zasięgiem będzie obejmowała całą gm. Susiec położoną na Roztoczu. Jest to jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych w Polsce. Liczy 21 sołectw zamieszkałych przez 8 tysięcy mieszkańców.

źr. lubelska.policja.gov.pl