Susiec: Odbyła się debata nad bezpieczeństwem

indeksWczoraj w budynku Urzędu Gminy w Suścu odbyła się debata społeczna dotycząca przemocy w rodzinie. Organizatorami spotkania byli Komendant Powiatowy Policji oraz Wójt Gminy Susiec. Spotkanie to miało na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań mieszkańców oraz wypracowania wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Uczestników debaty przywitali Wójt Gminy Susiec Zbigniew Naklicki oraz Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim mł. insp. Artur Deryło. W spotkaniu wzięli udział m.in. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim podkom. Szymon Mroczek, ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie podkom. Dorota Gil, przedstawiciele lokalnych samorządów, kadra pedagogiczna szkół znajdujących się na podległym terenie oraz mieszkańcy. Byli również policjanci z Posterunku Policji w Suścu z kierownikiem podkom Jerzym Rusinem, którzy na co dzień pracują na tym terenie.

Na debacie została przedstawiona prezentacja „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Susiec ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia dot. Przemocy w rodzinie”. Następnie przedstawicielka Zespołu Interdyscyplinarnego w Suścu wygłosiła swoje wystąpienie przedstawiające szczegółowa zagadnie niedotyczące przemocy w rodzinie jak też realizacje procedury „Niebieskiej Karty”. Podczas otwartej dyskusji, uczestnicy debaty zgłaszali swoje spostrzeżenia, sugestie i oczekiwania.  Uczestnikom debaty przekazano materiały informacyjne o instytucjach pomocowych na terenie gminy Susiec jak też o prawach osób pokrzywdzonych dotkniętych przemocą.

źr. KPP Tomaszów Lubelski