Susiec: O bezpieczeństwie na debacie społecznej

Przedwczoraj w budynku Urzędu Gminy w Suścu odbyła się debata społeczna dotycząca poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Susiec. Organizatorami spotkania byli Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim oraz Wójt Gminy. Założeniem debat społecznych jest diagnozowanie problemów i oczekiwań społeczeństwa oraz wypracowanie modelu współpracy Policji i samorządów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na podległym terenie.

Spotkanie odbyło się w czwartek w południe na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suścu. Gośćmi i uczestnikami debaty byli również przedstawiciele urzędów i instytucji oraz mieszkańcy. Uczestników debaty przywitali Wójt Gminy Zbigniew Naklicki oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji kom. Szymon Mroczek. W spotkaniu uczestniczył również funkcjonariusz Wydziału Prewencji KWP w Lublinie .

Kierownik Posterunku Policji przedstawił i omówił prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na podległym terenie, zestawienie liczbowe poszczególnych zdarzeń. Następnie podczas otwartej dyskusji, uczestnicy debaty zgłaszali swoje spostrzeżenia, sugestie i oczekiwania. Wypracowano również kolejne cele, które będą przedmiotem planowanych dalszych działań na rzecz bezpieczeństwa. Omówiona została aplikacja Moja Komenda, oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podczas spotkania został wyświetlony film: „Przemoc domowa”.

źr. KPP Tomaszów Lubelski