„Strażak uczy ratować” kolejne spotkanie w Komendzie Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim

13 września 2017 w Komendzie Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim odbyły się kolejne warsztaty szkoleniowe w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”, której uczestnikami było 13 nauczycieli z powiatu tomaszowskiego.

Jest to kampania głównie edukacyjna, mająca na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie.
Cele szczegółowe kampanii to:

– poprawa jakości udzielania pierwszej pomocy przez nauczycieli oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach mieszczących się na terenie woj. lubelskiego.
– zmniejszenie liczby zgonów oraz niepełnosprawności w wyniku zdarzeń nagłych w związku z nieudzieleniem, zbyt późnym bądź niewłaściwym udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej.
– wykorzystanie wiedzy o ochronie zdrowia i życia w praktyce codziennej oraz podniesienie poziomu świadomości zagrożeń powodujących stan zagrożenia życia i zdrowia.
– podniesienie poziomu wiedzy na temat właściwego sposobu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
– zwiększenie liczby nauczycieli posiadających wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy, poprzez trening umiejętności praktycznych.
– zwiększenie liczby nauczycieli posiadających poczucie własnej skuteczności w zakresie pierwszej pomocy, poprzez podniesienie poczucia własnych kompetencji.
– wyzwalanie postawy prospołecznej, prowadzącej do gotowości niesienia pomocy innym poprzez niwelowanie lęku przed udzieleniem pierwszej pomocy.
– uczenie się pracy w zespole, przestrzegania norm i zasad postępowania.
– kształtowanie takich cech jak: wrażliwość, odwaga, rzetelność, wytrwałość i dyscyplina wewnętrzna.
Na zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. Docelowo w I edycji planuje się przeszkolić około 2,5 tysiąca nauczycieli z województwa lubelskiego.

 

źr. KP PSP Tomaszów Lubelski