Strażacy z OSP Wasylów świętowali Jubileusz

W dniu 10 lutego 2017 roku odbyło się walne zebranie OSP w Wasylowie, podczas którego Druhowie obchodzili 50 – lecie istnienia Jednostki. Podczas spotkania miało miejsce również wręczenie odznaczeń strażackich za wysługę lat. W spotkaniu uczestniczyła Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Telatynie pani Elżbieta Stąsiek – Witkowska, Gminny Komendant ZOSP RP Telatyn druh Zbigniew Wrona oraz gość z zewnątrz Starosta Powiatu Tomaszowskiego Jan Kowalczyk oraz druhowie z Ochotniczej Jednostki Straży Pożarnej w Wasylowie i Panie z KGW w Wasylowie.

W części oficjalnej spotkania dokonano podsumowania działań straży w ciągu ostatniego roku oraz przedstawiono plan działań na nowy rok. Zaplanowano m.in. zakup samochodu pożarniczego marki Żuk oraz budowę altany w pobliżu remizo – świetlicy na potrzeby mieszkańców. W dalszej części druh Marcin Sobuś – sekretarz OSP przedstawił historię straży w Wasylowie. Podczas spotkania do jednostki OSP w Wasylowie przystąpiło kilkanaście nowych członków, w tym 11 kobiet.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wasylowie powstała w 1965 roku z inicjatywy mieszkańców Wasylowa, panów: Jana Lepionki, Michała Delmanowicza, Józefa Kawki, Stanisława Wójcika, Kazimierza Kargola i Stanisława Celeja. Jednostka liczyła 20 strażaków. Pierwszym Prezesem zarządu OSP był druh Michał Delmanowicz, Naczelnikiem – druh Jan Lepionka, Sekretarzem – druh Mieczysław Ulanowski i Skarbnikiem – druh Kazimierz Bożek. Ważną funkcję pełnili również wozacy: Wiktor Sobolewski, Adam Greszta i Kazimierz Lizak.

W 1966 roku strażacy w czynie społecznym rozpoczęli budowę remizo – świetlicy. Budowa trwała cztery lata i zakończyła się uroczystym jej otwarciem w 1970 roku. W kolejnych latach wybudowano także garaż na sprzęt przeciwpożarowy. Na początku lat osiemdziesiątych jednostka otrzymała samochód marki Żuk oraz motopompę. OSP w Wasylowie w przeciągu swojej ponad 50 – letniej działalności prowadziło szereg różnorodnych działań. Strażacy brali udział w wielu akcjach pożarowych na terenie wsi i gminy, organizowali zabawy na świeżym powietrzu i w remizo – świetlicy. Prowadzono również działalność rolniczą na polu wioskowym i udostępniano świetlicę na uroczystości np. wesela, mieszkańcom Wasylowa. W czynie społecznym strażacy uczestniczyli przy budowie drogi powiatowej w Wasylowie oraz budowie wioskowego stawu. Ponadto OSP w Wasylowie wielokrotnie brało udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych oraz uroczystościach gminnych i powiatowych. W ostatnich latach strażacy przeprowadzili wiele prac remontowych przy remizo – świetlicy, garażu strażackim oraz siedzibie KGW w Wasylowie. Aktywnie współpracują z Kołem Gospodyń Wiejskich organizując biesiady, kuligi, ogniska i zabawy okolicznościowe.

Aktualnie jednostka liczy 26 druhów w tym 4 wspierających. Prezesem Zarządu OSP w Wasylowie jest druh Jerzy Sobuś, Komendantem – druh Wiesław Celej, Sekretarzem – druh Marcin Sobuś, Skarbnikiem – druh Grzegorz Stanibuła i Gospodarzem – druh Wawrzusik Józef.

W dalszej części spotkania, w ramach podziękowania Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Telatynie pani Elżbieta Stąsiek – Witkowska wraz ze Starostą Powiatu Tomaszowskiego Janem Kowalczyk na ręce Prezesa OSP w Wasylowie przekazali grawertony z gratulacjami i życzeniami dla całej straży. Za wieloletnią służbę wręczono również odznaczenia strażackie za wysługę lat dla poszczególnych druhów. Odznaczenia na podstawie stosownej uchwały Zarządu Oddziału Gminnego w Telatynie otrzymali:

  • Za 50 lat służby: Stanisław Wójcik i Kazimierz Kargol
  • Za 45 lat służby: Bohdan Jakubiec
  • Za 35 lat służby: Jan Sobuś, Zbigniew Kawka, Kazimierz Dyrda i Henryk Gibek
  • Za 30 lat służby: Jerzy Sobuś, Wiesław Celej, Józef Wawrzusik i Wiesław Martyniak
  • Za 25 lat służby: Roman Wójcik
  • Za 15 lat służby: Grzegorz Stanibuła i Sebastian Tydola
  • Za 10 lat służby: Fabian Tydola, Adam Gmitruk, Rafał Wawrzusik, Jarosław Stąsiek, Sławomir Stąsiek i Robert Masina
  • Za 5 lat służby: Marcin Sobuś i Andrzej Beń

Po części oficjalnej nastąpił poczęstunek przygotowany przez panie z KGW w Wasylowie.

źr. Gmina Telatyn