Strażacy w Dutrowie świętowali Jubileusz 50-lecia powstania

28 stycznia 2017 roku Druhowie z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dutrowie, podczas dorocznego zebrania sprawozdawczo – wyborczego świętowali Jubileusz 50 – lecia istnienia. W spotkaniu uczestniczyła Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Telatynie pani Elżbieta Stąsiek – Witkowska, Gminny Komendant ZOSP RP Telatyn druh Zbigniew Wrona, Radny Gminy Telatyn pan Wojciech Podolak oraz Jubilaci – Druhowie z Ochotniczej Jednostki Straży Pożarnej w Dutrowie.

W części oficjalnej spotkania przedstawiono Sprawozdanie z działalności Jednostki za rok 2016 oraz nakreślono plany na rok 2017. Druhowie zaplanowali oczyszczenie terenu wokół remizy, wykarczowanie krzaków i przyszłe niezbędne dla Jednostki zakupy.

W dalszej kolejności druh Kazimierz Podolak odczytał historię Jednostki OSP Dutrów – ,,Ochotniczą Straż Pożarną w Dutrowie założono 10 lipca 1966r. Założycielami jednostki byli: Pikuła Tadeusz i Śmiałko Aleksander. Początkowo jednostka liczyła 18 druhów. Prezesem OSP został Tadeusz Pikuła, a naczelnikiem Józef Edward Lewandowski. W roku 1969 OSP otrzymała motopompę M.400 oraz sprzęt do niej. W/w sprzęt mieścił się w piwnicy pod sklepem. W roku 1976 w czynie społecznym strażacy z pomocą kGW i LZS wyremontowali budynek po byłej szkole przekształcając go na świetlicę. W 1978 roku wymieniono motopompę na M.800 oraz węże z jednostki Żulice. Obecny stan OSP Dutrów to 26 druhów. W latach 1978 – 1989 strażacy OSP Dutrów pracowali społecznie przy budowie ,,Strażnicy” w Tomaszowie Lub oraz Stadionu sportowego w Telatynie. W 1984r. Pogłębili i ogrodzili zbiornik wodny w Dutrowie. W 2003r. Przebudowano pomieszczenie Spółdzielni Kółek Rolniczych w Dutrowie, w wyniku czego powstała remizo – świetlica oraz pomieszczenie na sprzęt strażacki. Warunki na działalność Straży stały się lepsze.

Jednostka brała udział w gaszeniu pożarów na terenie gminy Telatyn i Łaszczów. Brała udział w zawodach p.poż i uroczystościach kościelnych. W 1979r. OSP Dutrów otrzymała proporzec i Dyplom za zajęcie II miejsca w województwie, nagrodę stanowił magnetofon. W 2000r. Jednostka zajęła I miejsce na zawodach strażackich ( puchar, dyplom, nagroda). W ostatnich latach dzięki pomocy finansowej Wójta Gminy – obecnej pani Elżbiety Stąsiek – Witkowskiej, jak i poprzedniego pana Edwarda Suskiego oraz Starosty Jana Kowalczyka wymieniono pokrycie dachu, powiększono pomieszczenie wewnątrz świetlicy oraz ułożono parking z kostki brukowej. Razem z KGW wyposażono w meble oraz sprzęt kuchenny. Wiele prac wykonano samodzielnie przez druhów, dzięki czemu jest gdzie się spotkać. Syrena została przeniesiona pod świetlicę. Nad stawem założono oświetlenie elektryczne, gdzie latem odbywają się imprezy.”

W przeciągu 50 lat funkcje Prezesa pełnili:

–       1966r. – Pikuła Tadeusz (pierwszy Prezes)

–       1967r. – Podolak Kazimierz

–       1970r. – Nowosad Paweł

–       1972r. – Dziurdziński Piotr

–       1976r. – Podolak Kazimierz ( do 2016r.)

–       2016r. – Pryciuk Zenon

Funkcje Naczelnika pełnili:

–       1966r. – Lewandowski Józef Edward ( pierwszy Naczelnik)

–       1969r. – Gryniuk Leon

–       1971r. – Krasoń Jan

–       1974r. – Jezierczuk Marian

–       1982r. – Dobrowolski Józef

–       2011r. – Jewuła Radosław

–       2016r. – Radomski Radosław

Obecnie Zarząd Jednostki OSP w Dutrowie tworzą druhowie:

–       Pryciuk Zenon – Prezes OSP

–       Radomski Radosław – Naczelnik OSP

–       Staszewski Andrzej – Z-ca Naczelnika

–       Krzaczek Janusz – Sekretarz OSP

–       Pryciuk Jacek – Skarbnik OSP

–       Kolano Radosław – Członek Zarządu OSP

        

Dalsza część spotkania upłynęła w równie miłej i sympatycznej atmosferze. Na ręce Prezesa OSP Dutrów pana Zenona Pryciuka, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Telatynie pani Elżbieta Stąsiek – Witkowska przekazała List gratulacyjny oraz statuetkę św. Floriana, który jest patronem strażaków. Następnie,  w ramach podziękowania za wieloletnią służbę, na podstawie stosownej uchwały Zarządu Oddziału Gminnego w Telatynie wręczono odznaczenia dla poszczególnych Druhów:

Za 50 lat służby odznaczenia otrzymali: Kazimierz Podolak, Józef Dobrowolski  i Józef Staszewski

Za 45 lat służby odznaczenia otrzymali: Józef Karczmarczuk, Józef Malicki i Józef Pryciuk

Za 40 lat służby odznaczenia otrzymał: Jan Umer

Za 25 lat służby odznaczenia otrzymali: Henryk Krzaczek, Janusz Krzaczek, Andrzej Pryciuk, Zenon Pryciuk, Andrzej Staszewski, Mirosław Knap i Roman Radomski

Za 15 lat służby odznaczenia otrzymał: Jacek Pryciuk

Za 5 lat służby odznaczenia otrzymali: Marek Czoska, Radosław Radomski, Radosław Kolano, Krzysztof Kalisz, Damian Staszewski i Konrad Staszewski.

Po części oficjalnej odbyło się okolicznościowe spotkanie podczas którego nie brakowało rozmów i sentymentalnych wspomnień. Poczęstunek przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dutowie, na czele ze swoją Przewodniczącą panią Alicją Pryciuk.

źr. Gmina Telatyn