Środowiskowy Dom Samopomocy w Szarowoli otrzymał samochód

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szarowoli otrzymał samochód o wartości 293 970,00 zł do przewozu osób wykazujących zaburzenia psychiczne i niepełnosprawność intelektualną. Gmina Tomaszów Lubelski poza wkładem własnym w wysokości 154 879,10 zł otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 139 090,90 zł.

Poświęcenia pojazdu podczas Świątecznej Sesji Opłatkowej dnia 29 grudnia ub.r. dokonał Dziekan Dekanatu Tomaszów Północ ks. prałat Czesław Grzyb w obecności Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Pani Marzeny Czubaj-Gancarz i Przewodniczącego Rady Gminy Pana Adama Korzenia. Wszyscy uczestnicy spotkania m.in. Sołtysi i Radni mieli możliwość obejrzenia samochodu od wewnątrz.

źr: Gmina Tomaszów Lubelski