Środowiskowy Dom Samopomocy w Szarowoli ma nowy autobus.

W dniu 9 grudnia 2021 roku Gmina Tomaszów Lubelski otrzymała nowy Autobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli.
Autobus zakupiony został z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III”, oraz ze środków własnych Gminy. Nowy pojazd użytkowany będzie przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli do przewozu osób niepełnosprawnych.
Całkowity koszt zakupu Autobusu wyniósł 308 730,00 zł w tym 70% PFRON, a 30% Gmina Tomaszów Lubelski.
źr. UG Tomaszów Lubelski