Spotkanie Zespołu Weryfikacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego

bo_2016-03-08_4W dniu 8 marca 2016 r. miało miejsce pierwsze spotkanie Zespołu Weryfikacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego Tomaszowa Lubelskiego z udziałem Burmistrza Miasta Wojciecha Żukowskiego. Zespół Weryfikacyjny, w skład którego wchodzą: Radni Rady Miasta Jacek Pawłucki i Ryszard Szczepaniuk, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Roztocze Tomaszowskie Ewa Piwko – Witkowska, Prezes Stowarzyszenia „Nasze Miasto” Agata Zakrzewska, pracownicy Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim: Renata Sitarczyk, Marcin Zieliński, Jadwiga Światowiec, Andrzej Grzeszczuk, Monika Nocek ocenił pod kątem formalnym i merytorycznym złożone przez mieszkańców Miasta projekty. Do Urzędu Miasta wpłynęło 18 projektów z czego 12 zostało zakwalifikowanych do złożenia uzupełnień. Żaden wniosek nie został odrzucony ze względu na braki formalne.

Lista złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tomaszów Lubelski projektów:

LP. Nazwa Projektu Obszar
1. Doposażenie placu zabaw znajdującego się przy Wspólnocie Mieszkaniowej „Sienkiewicza 12” 2
2. Świetna zabawa z Dawidem Kwiatkowskim w Tomaszowskim Parku 3
3. Wspieranie i promocja przedsięwzięcia „Muzyczna Podróż po Europie” poprzez zakup strojów artystycznych dla Zespołu Artystycznego Seniora „HARMONIA” 3
4. W zdrowym ciele zdrowy duch. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych na terenie parku. 2
5. Rozwój tras turystyczno-sportowych/rowerowych-pieszych-biegowych-narciarskich i górki saneczkowej w obrębie stadionu OSiR Tomasovia i kompleksu Siwa Dolina poprzez zakup urządzeń do letniego i zimowego utrzymania tras. 2
6. „Piknik Różowej Wstążki” 2
7. „Szkoła marzeń otwarta na wszystkich” 4
8. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Lubelskim 1
9. Rozwój kulturalny Zespołu Męskiego „Płomień” oraz Zespołu Muzycznego „Biesiada” 3
10. Ścianka do treningu tenisa ziemnego 2
11. Plac sportowo – rekreacyjny „Na Rogu”, rozbudowa i modernizacja dotychczasowego placu zabaw dla dzieci 1
12. Zakup wyposażenia do pracowni fotograficznej 2
13.  Przystosowanie sali klubowej Tomaszowskiego Domu Kultury do celów wystawienniczych 2
14. Inicjatywa obywatelska – remont kortu i popularyzacja gry w tenisa wśród dzieci i młodzieży 2
15. Utworzenie Międzypokoleniowej Strefy Aktywności przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 2
16. U Hałabały odpoczywa duży i mały 3
17. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą pomiędzy ulicami Kopernika i Króla Zygmunta 4
18. Multimedialna pracownia komputerowo – szachowa pod hasłem: Dzieciom i seniorom w Szkole Podstawowej nr 3 pomóc gotowa” 2

 

źr. UM w Tomaszowie Lubelskim