Spotkanie Zespołu Weryfikacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego

W dniu 10 stycznia 2018 r. miało miejsce pierwsze spotkanie Zespołu Weryfikacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego Tomaszowa Lubelskiego na 2018 r. z udziałem Burmistrza Miasta Wojciecha Żukowskiego. Zespół Weryfikacyjny, w skład którego wchodzą: Radni Rady Miasta Jacek Pawłucki i Ryszard Szczepaniuk, Pani Elżbieta Drzewosz przedstawicielka Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu „Promyk”, Pan Piotr Chlebicki przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, pracownicy Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim: Renata Sitarczyk, Marcin Zieliński, Jadwiga Światowiec, Andrzej Grzeszczuk, Janusz Gontarz, Monika Nocek, ocenił pod kątem formalnym i merytorycznym złożone przez mieszkańców Miasta projekty. Do Urzędu Miasta wpłynęło 11 projektów z czego 8 zostało zakwalifikowanych do złożenia uzupełnień.

 

Lista projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego
Miasta Tomaszów Lubelski

  Dane wnioskodawcy Tytuł zadania Streszczenie wniosku Szacowany koszt
1 Tadeusz Szczerba,
ul. Łaszczowiecka 18
1. Budowa placu zabaw dla dzieci
2. Montaż urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych.
3. Oświetlenie alei głównej spacerowej
Budowa placu zabaw dla dzieci i urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na terenie Ogródków Działkowych „Przyszłość” w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Łaszczowieckiej 18 49 997,00 zł
2 Janina Krawczyk,
ul. Konopnickiej 30
Piosenka jest dobra na wszystko Realizacja koncertów piosenki z lat 60, 80 i 90 prowadzonych przez znanego z telewizji aktora lub aktorkę. 19 700,00 zł
3 Waldemar Kołcun,
ul. Rogózieńska 9/18
Wypożyczalnia łyżworolek dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego przy torze wrotkarskim Stworzenie wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski do uprawiania jazdy szybkiej na wrotkach. Wypożyczalnia w okresie letnim działałaby non profit przy torze wrotkarskim na terenie OSiR 50 000,00 zł
4 Henryk Ostrykiewicz,
ul Żwirki i Wigury
Zakup quada na potrzeby utrzymania tras biegowo – rowerowych i narciarstwa biegowego Zakup quada wraz oprzyrządowaniem do letniego i zimowego utrzymania tras biegowych i narciarstwa biegowego w obrębie stadionu OSiR Tomasovia 50 000,00 zł
5 Małgorzata Winiarska,
ul Papieża Jana Pawła II 5/49
„Tomaszowiacy” – Niepodległej Organizacja uroczystości w mieście i dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz integracja i włączenie mieszkańców miasta do współuczestnictwa w innych ważnych, lokalnych, patriotycznych i historycznych uroczystościach w 2018 r. 37 950,00 zł
6 Piotr Karwan,
ul. Lipowa 3
Siłownia zewnętrzna na terenie OSiR „Tomasovia” Montaż siłowni zewnętrznej w pobliżu tras biegowych. na terenie OSiR „Tomasovia”. 50 000,00 zł
7 Małgorzata Głuszko,
ul. Kr. Zygmunta 7/44
Remont parkingu znajdującego się przy bloku przy ul. Kr. Zygmunta 7 Wykonanie parkingu na 30 miejsc parkingowych usytuowanego przy ul. Kr. Zygmunta 7 47 694,28 zł
8 Grzegorz Kuśmierczuk,
ul. T. Zamojskiego
Tomaszowskie Murale Wykonanie w przestrzeni miejskiej (na starych elewacjach) wielkoformatowych prac plastycznych nawiązujących do wydarzeń i historii Tomaszowa Lubelskiego. 32 000,00 zł
9 Magdalena
Malec-Tereszczuk,
ul. Poniatowskiego 65
Niepodległa ma 100 lat Projekt obywatelski szerzący wiedzę historyczną w szczególności tą regionalną. W ramach idei zorganizowana będzie konferencja historyczna na temat odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 500,00 zł
10 Wojciech Ulański Miasto Przyjazne Pszczołom i Innym Owadom Utworzenie na terenie miasta miejsca przyjaznego pszczołom. Zasadzenie drzew i krzewów, usytuowanie tablic informacyjnych, oraz pasieki edukacyjnej. Stworzenie oferty edukacyjnej dla szkół na terenie miasta Tomaszów Lubelski. 48 948,00 zł
11 Józef Mazur,
ul. Wilcza 7
Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Południe ul. Al. Południowa Oświetlenie terenu placu zabaw, montaż urządzeń dla dzieci i dorosłych, rekultywacja terenu wokół placu zabaw. 50 000,00 zł

 

źr. UM Tomaszów Lubelski