Spotkanie w sprawie organizacji roku szkolnego 2016/2017

2016-04-12_01W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Wojciecha Żukowskiego z dyrektorami samorządowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Tematem spotkania była organizacja roku szkolnego 2016/2017, gdzie omówione zostały następujące tematy:

  • liczba oddziałów szkolnych i przedszkolnych,
  • liczba uczniów w oddziałach,
  • zasady podziału na grupy niektórych zajęć edukacyjnych,
  • zasady tworzenia oddziału integracyjnego,
  • zasady wprowadzania dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  • funkcjonowanie klas sportowych i zasady ich tworzenia.

Dyrektorzy otrzymali ponadto wytyczne w kwestiach nie uregulowanych przepisami prawa oświatowego, między innymi normy zatrudnienia pracowników bibliotek szkolnych, pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli.

Wytyczne do organizacji roku szkolnego umożliwią dyrektorom w ustalonym terminie, sporządzenie arkuszy organizacyjnych poszczególnych szkół i przedszkoli oraz właściwe przygotowanie jednostek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017.

źr. UM w Tomaszowie Lubelskim