Spotkanie informacyjne z Sołtysami w Urzędzie Gminy Telatyn

Dnia 22 września br w Sali narad Urzędu Gminy odbyło się spotkanie informacyjne z sołtysami poszczególnych wsi z terenu Gminy Telatyn. Wszystkich przybyłych powitała Wójt Gminy Telatyn Elżbieta Stąsiek – Witkowska oraz Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Skwarek. Obecni byli: Dariusz Sokołowski z sołectwa Franusin, Małgorzata Mielniczuk z sołectwa Kryszyn, Małgorzata Malinowska z sołectwa Łykoszyn, Maria Misiuda z sołectwa Marysin, Daniel Pawłowski z sołectwa Nowosiółki, Ireneusz Cioch z sołectwa Posadów, Stanisław Kwiecień z sołectwa Poturzyn, Józef Błaszczak z sołectwa Radków Kolonia, Ryszard Kargol z sołectwa Telatyn, Ferdynand Urban z sołectwa Telatyn Kolonia, Jan Kusiak z sołectwa Telatyn Kolonia Druga oraz Janusz Kopczyński z sołectwa Żulice.

Podczas spotkania zostały poruszone tematy związane z inwestycjami na terenie Gminy Telatyn. Omówiono te, które zostały zrealizowane w roku bieżącym oraz poruszono temat tych przyszłych – rozmawiano głównie o planach i zamierzeniach na przyszły rok. Dyskutowano również o najpilniejszych potrzebach w poszczególnych miejscowościach.

Sołtysi zostali także poinformowani o sprawach związanych z rolnictwem. Wszelkich wyjaśnień udzielił Jan Sławiński – inspektor ds. rolnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Poruszono tematy związane z niebezpieczeństwem wynikającym z chorób jakie pojawiają się w gospodarstwach rolnych – chorobach trzody chlewnej asp i chorobach ptasiej grypy. Sołtysi zostali również zapoznani z nowymi przepisami dotyczącymi wycinki drzew. Poruszony został również temat zagrożeń jakie odnotowuje się w pszczelarstwie.

 

źr. UG Telatyn