Spotkanie dotyczące trasy turystycznej Siwa Dolina-Susiec

W poniedziałek, 9 grudnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się trzecie spotkanie dotyczące utworzenia wielofunkcyjnej trasy turystycznej Siwa Dolina-Susiec.

Spotkanie otworzył Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski, który podkreślił jak ważne dla powiatu i regionu jest powstanie trasy. Poinformował zebranych o tym, iż w listopadzie zostały podpisane porozumienia o współpracy między Marszałkami województwa lubelskiego i podkarpackiego, a także pomiędzy Starostą Tomaszowskim i Starostą Lubaczowskim. Oba dokumenty będą podstawą do silniejszej współpracy pomiędzy województwami i powiatami nie tylko w sferze turystyki, ale także w sferze gospodarczej, w dziedzinie szkolnictwa i kultury, sportu czy promocji ochrony zdrowia.

Na pierwszych dwóch spotkaniach, które zorganizowane były w lutym oraz kwietniu tego roku uczestnicy omówili oraz przyjęli propozycje zaprojektowania i budowy trasy turystycznej, a także podpisali porozumienie intencyjne o nawiązaniu współpracy w celu podjęcia działań na rzecz promocji i rozwoju zasobów dziedzictwa naturalnego poprzez budowę ścieżki.

Utworzenie rekreacyjnej, leśnej trasy wielofunkcyjnej (ok. 18-kilometrowej) ma przyczynić się do zwiększenia ruchu turystycznego, a w szczególności ma być trasą rodzinną, bezpieczną; użytkowaną między innymi przez rowerzystów, rolkarzy, narciarzy, spacerowiczów czy biegaczy. Proponowany przebieg trasy zaprezentował i omówił Nadleśniczy Leszek Dmitroca.

Na początku 2020 roku ogłoszony ma być przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej trasy. Następnie Partnerzy szukać będą sposobów na zewnętrzne finansowanie przedsięwzięcia. 

W spotkaniu udział wzięli: Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski i Jarosław Korzeń – Wicestarosta Tomaszowski, Wojciech Żukowski – Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, Leszek Dmitroca – Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów,  Zbigniew Naklicki – Wójt Gminy Susiec, Marzena Czubaj-Gancarz – Wójt Gminy Tomaszów Lubelski, Józef Marynicz – Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego, Magdalena Tereszczuk – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze, Ewa Piwko-Witkowska – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”, Marta Fus – Dyrektor Biura LGD “Roztocze Tomaszowskie”, Krzysztof Łagowski – pracownik Urzędu Gminy w Suścu.

 

źr. Powiat Tomaszowski