Samorządowy Oskar! Nagroda im. Grzegorza Palki

W Warszawie, w dniu 6 października, odbyło się uroczyste wręczenie Nagród im. Grzegorza Palki za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej. Wśród nielicznych nagrodzonych i wyróżnionych zaproszenie otrzymała Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz. Przewodniczący Kapituły i Ligi Krajowej Tadeusz Wrona serdecznie pogratulował oraz przekazał na ręce Pani Wójt wyróżnienie będące wyrazem uznania dla Jej działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Tomaszów Lubelski.

Poza tym nagrody w działalności ogólnopaństwowej i samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym otrzymali: Premier Mateusz Morawiecki, Ferdynand Morski – Wieloletni Dyrektor Związku Gmin i Powiatów, Andrzej Płonka – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego.

 

źr. UG Tomaszów Lubelski