Ruszył nabór wniosków do „Budżetu Obywatelskiego”

Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski zaprasza mieszkańców miasta do składania propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tomaszów Lubelski 2018.

      Formularz propozycji zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/308/2017 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 1 września 2017 r. można złożyć się w terminie od 07.12.2017 r. do  08.01.2017 r.:

  • listownie na adres Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2018”,
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2018”
  • elektronicznie  na adres e-mail umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl w formie skanów oryginalnych podpisanych dokumentów.

 

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

 Formularz propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

 Lista osób zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski popierających propozycję projektu

 

źr. UM Tomaszów Lubelski