Rozpoczęto zapisy do V PÓŁMARATONU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 1939

zm_7048_1OSiR „TOMASOVIA”
Tomaszów Lubelski
V PÓŁMARATON TOMASZOWSKI PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 1939
 R E G U L A M I N

I. CEL IMPREZY.

1.Popularyzacja biegów ulicznych jako najbardziej dostępnej i zdrowej formy ruchu.

2. Przeprowadzenie Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Półmaratonie.

3. Uczczenie Pamięci Żołnierzy Września 1939 rok.

4. Promocja Miasta Tomaszów Lubelski.

II. MIEJSCE, TRASA I DATA ZAWODÓW:

17. września 2016 r.
Ośrodek Sportu i Rekreacji „TOMASOVIA”
ul. Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski

Trasa:

– Start stadion „TOMASOVIA” – ul. Aleja Sportowa 8, ul. Ordynacka, kierunek Łosiniec, nawrót obok cmentarza wojskowego w Łosińcu, powrót tą sama trasą.

– Meta stadion „TOMASOVIA” – ul. Aleja Sportowa 8

III. ORGANIZATOR.

– Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

– Ośrodek Sportu i Rekreacji „TOMASOVIA” – ul. Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. – 84 6659350 fax – 84 666 00 28, tomasovia.tomasow@vp.pl

– Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

IV. PROGRAM MINUTOWY

– 10:45 Zbiórka na stadionie

– 11:00 Uroczyste otwarcie zawodów oraz złożenie wieńców pod Pomnikiem Żołnierzy Września

– 11:15 Start wspólny (kobiet i mężczyzn – wszystkie kategorie wiekowe)

– 14:00 Uroczyste zakończenie zawodów

V. KATEGORIE WIEKOWE

– Klasyfikacja generalna kobiet
bieg kobiet rozgrywany jest z podziałem na kategorie:
K 18-35; K 36-49; K 50 i starsze

– klasyfikacja generalna mężczyzn
bieg mężczyzn rozgrywany jest z podziałem na kategorie:
M 18-29; M 30-39; M 40-49; M 50-59; M 60 i starsi

– klasyfikacja kategorii wiekowych prowadzona będzie przy minimum trzech osobach startujących w danej kategorii wiekowej.

– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w ramach Mistrzostw Województwa w Półmaratowie odbędzie się w kategorii senior i seniorka.

– kategoria służb mundurowych

VI. UCZESTNICTWO:

– W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w dniu 17.09.2016 r. mają ukończone 18 lat, posiadający aktualne badania lekarskie, lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności udziału w zawodach oraz przyjęcia pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność.

– Zgłoszenia na formularzu będą przyjmowane poczta elektroniczną na adres: tomasovia.tomaszow@vp.pl, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się pod linkiem www.tomaszow-lubelski.pl/index.php?id=230  lub w biurze zawodów na stadionie OSiR „TOMASOVIA”, ul. Aleja Sportowa 8 fax – 84 666 00 28 do 13 września 2016 r. (wtorek) do godz. 15:00

VII. FINANSOWANIE:

– koszty organizacyjne pokrywa organizator oraz sponsorzy

– opłata startowa wynosi 30,00 zł do dn. 13.09.2015 r. (wtorek do godz. 15:00), po upływie tego terminu 50 zł, za zgodą organizatora), płatność przelewem na konto OSiR Tomasovia: 19 2030 0045 1110 0000 0063 8120 lub w kasie OSiR Tomasovia.

– jest możliwość rezerwacji noclegów i wyżywienia pod nr. telefonu: 84 665 93 50 oraz są przyjmowane pocztą elektroniczną na adres e-mail: tomasovia.tomaszow@vp.pl

VIII. NAGRODY:

Klasyfikacja generalna:

– kobiety: 1-6 miejsce puchary, dyplomy i nagrody finansowe
(I m-ce 500 zł; II m-ce 400 zł; III m-ce 300 zł; IV m-ce 200 zł; V m-ce 100 zł; VI m-ce 100 zł),

– mężczyźni: 1-6 miejsce puchary, dyplomy i nagrody finansowe
(I m-ce 500 zł; II m-ce 400 zł; III m-ce 300 zł; IV m-ce 200 zł; V m-ce 100 zł; VI m-ce 100 zł),

– służby mundurowe: 1-3 puchary, dyplomy i nagrody finansowe
(I m-ce 200 zł; II m-ce 100 zł; III m-ce 100 zł),

– mistrzostwa województwa seniorki I-III puchary, seniorzy I-III puchary

– w każdej kategorii za I miejsce puchar, miejsca 1-3 dyplomy,

– każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, medal + pakiet startowy, ciepły posiłek

– za pobicie rekordu trasy nagroda finansowa 200 zł.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia nagród finansowych o 50% w przypadku zgłoszenia się mniej niż 30 zawodników lub zawodniczek w kategorii OPEN kobiet lub mężczyzn.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– trasa biegu przebiega ulicami, nawierzchnią asfaltową.

– rozstrzygnięcia spraw spornych nie objętych niniejszym regulaminem należy do organizatora

– zawodników obowiązuje strój sportowy i obuwie do biegania

– wystartowanie w biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

– bezpośrednio po biegu można składać protesty do sędziego głównego

– zawodnicy winni być ubezpieczeni, z tego tytułu organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności.

ORGANIZATORZY
źr. UM w Tomaszowie Lubelskim