Rozpoczęcie realizacji projektu „Sprawnie- Skutecznie- Efektywnie”- program antyprzemocowy

„Sprawnie- Skutecznie- Efektywnie”- program antyprzemocowy, to projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2017.

Projekt ma za zadanie podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach jest podmiotem realizującym działanie,  na które dofinansowanie uzyskał Powiat Tomaszowski w ramach ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja zadania, to okres od 07 sierpnia  2017 roku  do 31 grudnia 2017 roku.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ:

 1. Projekt realizowany jest w partnerstwie 24 podmiotów z terenu Powiatu Tomaszowskiego (Partner Wiodący: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach)
 2. Działaniami objętych jest 10 szkół i 12 ośrodków pomocy społecznej.
 3. Łącznie działaniami objęte są wszystkie gminy Powiatu Tomaszowskiego (13 gmin)
 4. Zajęcia  merytorycznych w szkołach  z zakresu p/ działania przemocy odbędą się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim
 5. W ramach projektu przewidziano następujące działania:
 1. w 12  ośrodkach pomocy społecznej na terenie poszczególnych gmin:
 • warsztaty dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych
 • działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych/ zagrożonych przemocą domową
 1. w 3 gminach:
 • grupy wsparcia dla osób dotkniętych i  zagrożonych przemocą domową
 1. w 10 szkołach podstawowych na terenie gmin:
 • warsztaty dla uczniów z zakresu p/ działania przemocy,
 • warsztaty dla kadry pedagogicznej z zakresu procedury „Niebieskie Karty”, współpracy interdyscyplinarnej
 1. warsztaty psychologiczno-prawne dla kadr pomocy społecznej
 2. kurs samoobrony dla kadr pomocy społecznej
 3. na terenie Gminy Tyszowce:
 • zajęcia warsztatowe z zakresu zapobiegania przemocy wśród seniorów
 1. spotkanie podsumowujące działania projektowe.

 

Realizatorzy:

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach (Partner Wiodący)  oraz:

 

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach
 3. Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Ulhówku
 4. Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Tarnawatce
 5. Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Jarczowie
 6. Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Rachaniach
 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Telatynie
 9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
 11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie
 12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubyczy Królewskiej
 13. Zespół Szkół w Krynicach
 14. Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie
 15. Zespół Szkół Publicznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach
 16. Szkoła Podstawowa w Czartowczyku
 17. Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku
 18. Szkoła Podstawowa w Rachaniach
 19. Zespół  Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie
 20. Zespół  Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
 21. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bełżcu
 22. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie

 

Zapraszamy dzieci do udziału w warsztatach oraz rodziców do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego na terenie ich miejsc zamieszkania.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje na temat bezpłatnych działań w poszczególnych gminach można uzyskać   od 11 września 2017 roku w szkołach i ośrodkach pomocy społecznej, a także w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Tyszowcach (tel. 84 66-19-587, kom. 570-22-00-23, e-mail: sowtyszowce@wp.pl) , kontaktując się  osobiście, telefonicznie bądź mailowo.

Serdecznie zapraszamy