Rozpalmy Ogień Niepodległości

Święto Niepodległości jest dniem, który przypomina ważny dziejowy moment, w którym Polska powróciła na mapy Europy po 123 latach niewoli. 11 listopada jest dniem który mamy prawo obchodzić uroczyście i radośnie. W związku z tym Miasto Tomaszów Lubelski włączyło się w akcję pn.”Ogień Niepodległości”. organizowaną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod Patronatem Honorowym Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka.

      Projekt „Ogień Niepodległości” polega na jednoczesnym rozpaleniu ognisk w dniu 10 listopada (piątek) dokładnie o godzinie 21.00 w wielu gminach województwa lubelskiego.

      W Tomaszowie Lubelskim ogień zapłonie 10 listopada 2017 r. o godz. 21.00 na placu u zbiegu ulic Al. Sportowej i Ordynackiej.

      Rangę uroczystości podnosi fakt, że płomień który rozpalimy został przywieziony został przez członków Tomaszowskiego Szwadronu im. 1 Pułku Kawalerii KOP z Kostiuchnówki w ramach „Sztafety Ogień Niepodległości” Zwyczaj ten jest kontynuacją przedwojennej tra­dycji sztafet biegnących z ogniem niepodległości z krakowskich Oleandrów do Kostiuchnówki. Po przejechaniu kilkuset kilometrów Ogień Niepodległości składany jest, m. in. na: grobie Nieznanego Żołnierza, grobach żołnierzy i pomnikach, podczas uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada.

      Świadkami zapalenia Ognia Niepodległości w Kostiuchnówce są od lat patroni i sojusznicy harcerskiej akcji porządkowania żołnierskich grobów na Wołyniu, delegacje polskich i ukraińskich szkół partnerskich, organizacji młodzieżowych i polonijnych.

      Kostiuchnówka stała się miejscem symbolicznym, okupionym krwią Legionistów I Brygady, którzy pod dowództwem Marszałka Józefa Piłsudskiego stoczyli w 1916 r. wygraną bitwę z rosyjskim zaborcą otwierając drogę do niepodległości Polski odzyskanej w 1918 r.

Program uroczystości w dniu 10 (piątek) listopada 2017 r. przewiduje:

godz. 21.00 – plac u zbiegu ulic Al. Sportowej i Orynackiej

  • Rozpalenie Ognia Niepodległości od latarni, w której przywieziono płomień z Kostiuchnówki
  • Wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego
  • Okolicznościowe przemówienie Burmistrza Miasta Wojciecha Żukowskiego
  • Odczytanie odezwy Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości
  • Wspólne śpiewanie pieśni legionowych z chórem „Tomaszowiacy”

 

źr. UM Tomaszów Lubelski