Renowacja kapliczek przydrożnych na terenie Gminy Tomaszów Lubelski

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych dla Rozwoju Wsi Łaszczówka realizuje projekt pn.: „Renowacja kapliczek przydrożnych na terenie Gminy Tomaszów Lubelski”.

Jest to pierwsza tego typu inicjatywa realizowana na terenie Powiatu Tomaszowskiego polegająca na renowacji i oznakowaniu przydrożnych kapliczek usytuowanych w następujących miejscowościach: Pasieki, Ruda Wołoska, Majdan Górny, Justynówka, Nowa Wieś, Rogóźno, Przeorsk, Podhorce. Projekt zakłada integrację środowiska lokalnego poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie i uprzątnięcie miejsc wokół kapliczek przed spotkaniami modlitewnymi i świętami kościelnymi. Jego realizacja sprzyjać będzie także zachowaniu dziedzictwa kulturowego Naszej Gminy i kultywowaniu tradycji modlitewnych spotkań majówkowych i różańcowych. Tak jak dawniej bywało.

Swoją aprobatę dla powyższego projektu wyraził Ksiądz Biskup Zamojsko – Lubaczowski Marian Rojek. Informacje o kolejnych etapach realizacji projektu będą zamieszczane na bieżąco na stronie Gminy Tomaszów Lubelski.

Projekt pn.: „Renowacja kapliczek przydrożnych na terenie Gminy Tomaszów Lubelski” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.

źr. UG Tomaszów Lubelski