Rekrutacja do projektu pn. Umiem pływać!

Rekrutacja do projektu pn. „Umiem pływać! Zajęcia dla uczniów klasy II szkół z terenu Miasta Tomaszów Lubelski. Planowana liczba uczestników: 130

Program skierowany jest do dzieci szkolnych z terenu Miasta Tomaszów Lubelski, którzy w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczających do klasy II, w roku szkolnym 2022/23 do klasy III.

 

Łączne warunki udziału:

 1. Dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych, poprawnie wypełnionych i podpisanych przez rodzica/ prawnego opiekuna:
  1. deklaracji uczestnictwa w programie,
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2),
  3. oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań do nauki pływania (załącznik nr 3)
 2. W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie, którzy nie uczęszczają/li już na naukę pływania.
 3. O zakwalifikowaniu uczestnika decydować będzie kolejność poprawnie wypełnionej i złożonej, pełnej dokumentacji.
 4. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na listę uczestników lub złożą dokumentację po wskazanym terminie, zostaną wpisani na rezerwową listę oczekujących.
 5. Z osobami zakwalifikowanymi do programu skontaktują się instruktorzy prowadzący zajęcia.

 

Planowany czas realizacji zajęć nauki pływania: od 01 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.

Miejsce realizacji zajęć: Kryta Pływalnia przy OSiR „Tomasovia”, ul. Aleja Sportowa 8

 

Komplet dokumentów proszę dostarczyć do Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, pokój nr 20 w ​dniach od 09.05.2022 r. do 27.05.2022 r. godz. 15:00.

 

Regulamin dotyczącego rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu pn. „Umiem pływać!. Zajęcia dla uczniów klasy II szkół z terenu Miasta Tomaszów Lubelski

Deklaracja uczestnictwa w zadaniu pn. „Umiem pływać! Zajęcia dla uczniów klasy II z terenu Miasta Tomaszów Lubelski

 

źr. UM Tomaszów Lubelski