Rejonowy Konkurs Recytatorski „Poezji Księdza Pawła Słonopasa”

 W Zespole Szkół Publicznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach we wtorek 07.03.2017 r. odbył się Rejonowy Konkurs Recytatorski „Poezji Księdza Pawła Słonopasa” dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych. To już 2. etap konkursu, uczestniczyli w nim recytatorzy zakwalifikowani w eliminacjach szkolnych.

Ksiądz Paweł Słonopas pochodzi z Podhorzec, jest absolwentem tamtejszej szkoły. W jego twórczości odnaleźć można liczne odwołania dobroci Boga i Jego Matki oraz do piękna roztoczańskiej przyrody. Poeta przedstawia w zwyczajnym, a jednocześnie niezwykłym świecie człowieka; z jego zaletami i przywarami, z żartobliwą serdecznością i dobrotliwą miłością.

Pomysłodawczynią konkursu jest dyrektor Stanisława Malinowska, organizatorami: Zespół Szkół Publicznych oraz Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Podhorcach.

Konkurs cieszy się sporym zainteresowaniem – uczestniczyło w nim 48 recytatorów z 7 szkół: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach, Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej, Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce, Zespół Szkół Publicznych im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Justynówce, Szkoła Podstawowa w Typinie i ZSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach.

Występy recytatorów oceniała Rada Konsultantów w składzie: ks. Paweł Słonopas – przewodniczący; członkowie: ks. Adam Herda, proboszcz Parafii Podhorce, p. Kinga Łuczak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Podhorcach, p. Stanisława Malinowska, Dyrektor ZSP w Podhorcach. Członkowie jury stwierdzili, że turniej był na bardzo wysokim poziomie, dobrze przygotowani recytatorzy zasłużyli na wiele nagród i wyróżnień.

Uroczyste podsumowanie konkursu zaszczyciła swoją obecnością p. Marzena Czubaj-Gancarz, Wójt Gminy Tomaszów Lubelski, która gratulowała uczestnikom udanych występów i podkreślała, że warto organizować takie spotkania, by umożliwić dzieciom i młodzieży prezentację swoich talentów, a także promować lokalnych artystów.

Nagrody przyznano w 3 kategoriach wiekowych:

I miejsca zdobyli: – Amelia Puchalska op. p. Ewelina Wawrzusiszyn, Kamil Bednarz op. p. Halina Joniec, Natalia Dudek op. p. Alicja Mazur, Kacper Litwińczuk op. p. Dorota Ciećko;

II miejsca: Katarzyna Jacek op. p. Elżbieta Procner, Martyna Piechnik op. p. Halina Joniec, Amelia Biront op. p. Alicja Mazur, Katarzyna Cepil op. p. Dorota Ciećko;

III miejsca: Aleksandra Grzyb op. p. Bożena Gardyjas, Aleksandra Krzeszowska op. p. Małgorzata Knafel, Karol Lepionka op. p. Elżbieta Kobielarz.

Wyróżnienia: Karolina Wróbel op. p. Bożena Gardyjas, Nikola Kozak op. p. Elżbieta Kielar – Kramarczuk, Julia Woźnica i Milena Samulak op. p. Alicja Mazur.

Z uwagi na bardzo wysoki poziom konkursu i przepiękne recytacje postanowiono przyznać nagrody specjalne:

Nagrody Pani Marzeny Czubaj-Gancarz, Wójt Gminy Tomaszów Lubelski otrzymują: Julia Banasiuk op. p. Teresa Kmieć, Paulina Romanowska op. p. Agnieszka Bilewicz, Kamil Maśluk op. p. Elżbieta Kobielarz.

Nagrody Księdza Pawła Słonopasa: Wiktoria Szymańska op. p. Anna Szkałuba, Karolina Maśluk op. p. Halina Joniec, Julia Horiwnyk op. p. Anna Horiwnyk, p. Elżbieta Oleszycka.

Nagrody Księdza Adama Herdy: Agata Typek op. p. Elżbieta Procner, Weronika Rzeszutek op. p. Anna Kmieć, Karolina Koperwas op. p. Alicja Mazur.

Organizatorzy wyrażają wdzięczność fundatorom nagród: p. wójt Marzenie Czubaj-Gancarz, ks. Adamowi Herdzie, ks. Stanisławowi Gorczyńskiemu oraz Radzie Rodziców ZSP w Podhorcach. Bez Państwa wsparcia nie mielibyśmy możliwości docenienia młodych artystów. DZIĘKUJEMY!