Rachanie: XI Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej

r112 czerwca 2016 r. odbył się XI Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Wożuczynie, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach, Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wożuczynie i Szkołę Podstawową im. ks. Błażeja Nowosada w Wożuczynie.

Oficjalnego otwarcia Przeglądu dokonali wójt gminy Pan Roman Miedziak i proboszcz parafii Wożuczyn ks. Bogdan Jaworowski. Patronat nad imprezą objęli Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk, Wójt Gminy Rachanie Pan Roman Miedziak i Dziekan Dekanatu Tomaszów Lub. Północ ks. Prałat Czesław Grzyb, którzy byli jednocześnie sponsorami. Przegląd nie miał charakteru konkursu. Zespoły z terenu powiatu i dekanatu tomaszowskiego występowały w trzech kategoriach wiekowych – dzieci, młodzież i dorośli. Do udziału w Przeglądzie zgłosiło się 17 zespołów.  Tematyka oraz wysoki poziom wykonywanych utworów stworzyły wyjątkowy i niepowtarzalny nastrój w wożuczyńskiej świątyni.


Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz słodycze.

źr. GOK Rachanie (Facebook)