Przekazanie księgozbioru KUL na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelski

25 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim ksiądz prof. dr hab. Antoni Dębiński Rektor KUL oraz Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie a Miastem Tomaszów Lubelski. Na mocy tego porozumienia KUL zobowiązał się przekazać nieodpłatnie księgozbiór zlikwidowanej Biblioteki Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim wraz z niezbędnym wyposażeniem miejskiej bibliotece.

Ze swojej strony miasto zagwarantowało zabezpieczenie środków dla miejskiej biblioteki na wynajem pomieszczeń dla potrzeb Filii nr 1 gdzie księgozbiór będzie dostępny oraz na utworzenie 1 etatu bibliotekarza, którego zadaniem będzie obsługa przekazanego zbioru. Na mocy tego porozumienia ksiądz rektor oraz Tomasz Zieliński dyrektor biblioteki podpisali umowę darowizny przekazującej księgozbiór i wyposażenie na rzecz tomaszowskiej biblioteki, do której dołączono zestawienie księgozbioru przygotowane przez Barbarę Zezulę Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Niezwykle istotnym zapisem zawartym zarówno w porozumieniu jak i w umowie darowizny jest warunek zachowania otrzymanego przez bibliotekę księgozbioru w nienaruszonym stanie oraz zagwarantowano jego nieodpłatny zwrot w przypadku ponownego uruchomienia przez Katolicki Uniwersytet Lubelski studiów w Tomaszowie Lubelskim.
W sumie księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 25642 woluminy w tym:  21453 woluminy książek i 4189 woluminów czasopism. Księgozbiór ten stanowi głównie zbiór specjalistycznych publikacji z zakresu prawa, ekonomii, nauk społecznych czy religioznawstwa.
Po podpisaniu porozumień udano się do Filii nr 1 mieszczącej się przy ulicy Lwowskiej 120, gdzie ksiądz prałat Czesław Grzyb poświęcił pomieszczenia oraz dokonano uroczystego otwarcia placówki.

 

źr. MBP w Tomaszowie Lubelskim