Przechwycono papierosy przemycone przy użyciu motolotni

Na odcinku granicy ochranianym przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej, udało się zapobiec trafieniu do obiegu nielegalnych wyrobów tytoniowych, przemyconych przez granicę przy użyciu motolotni.

W nocy  1 kwietnia 2017 roku, funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem, obserwujący granicę państwową, zauważyli obiekt latający poruszający się na dużej wysokości, który z kierunku wschodniego przemieszcza się w głąb terytorium Polski. Dzięki użyciu urządzeń do obserwacji nocnych funkcjonariuszom Straży Granicznej udało się szybko zlokalizować miejsce, w które pilot motolotni wyrzucił pudła (okolice m. Dąbrowa Tomaszowska w pow. tomaszowskim), jak się później okazało wypełnione nielegalnymi wyrobami akcyzowymi. Po dotarciu we wskazany rejon funkcjonariusze  odnaleźli trzy duże pudła, w których  znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy. W sumie  zabezpieczono nielegalne papierosy o wartości prawie 40 tys. zł.

W przedmiotowej sprawie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze, trwa ustalanie organizatorów tego przemytu.

Tylko w tym roku funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej nie dopuścili do wprowadzenia na krajowy rynek wyrobów akcyzowych o wartości ponad 4 mln zł. Skuteczność prowadzonych przez nas działań, powoduje, iż zorganizowane grupy przestępcze szukają nowych metod przemytu papierosów. 

źr. Straż Graniczna