Projekty, które będą głosowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

bo_2_edycjaZapraszamy do zapoznania się z projektami, które będą poddane pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tomaszów Lubelski w 2016 r.

Głosowanie rozpoczyna się już 18 kwietnia i trwać będzie do 18 maja 2016 r. Głosować będzie można:

  • za pośrednictwem specjalnej platformy do głosowania on-line, która zostanie udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w dniach głosowania,
  • tradycyjnie, na papierowej karcie, którą będzie można oddać w punkcie głosowania – sekretariat Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57, p. 23,
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski.

 Lista projektów do głosowania w 2016 r.

INFORMACJA Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH ZATWIERDZONYCH DO GŁOSOWANIA W 2016 r.

Dane wnioskodawcy

Tytuł zadania

Obszar

Szacowany koszt

1

Wojciech Wenc

Plac sportowo – rekreacyjny „Na Rogu”, rozbudowa i modernizacja dotychczasowego placu zabaw dla dzieci

1

50 000,00 zł

2

Piotr Łoza

Doposażenie placu zabaw znajdującego się przy Wspólnocie Mieszkaniowej „Sienkiewicza 12”

2

16 600,00 zł

3

Waldemar Kołcun

Rozwój tras turystyczno-sportowych: rowerowych, pieszych, biegowych, narciarskich stadionu OSiR Tomasovia poprzez zakup urządzeń do letniego i zimowego utrzymania tras.

2

50 000,00 zł

4

Anna Gardecka

„Piknik Różowej Wstążki”

2

10 100,00 zł

5

Piotr Cymbała

Ścianka do treningu tenisa ziemnego

2

49 420,00 zł

6

Dariusz Krech

Zakup wyposażenia do pracowni fotograficznej

2

45 200,00 zł

7

Marzena Mazurek Jędrak

 Przystosowanie sali klubowej Tomaszowskiego Domu Kultury do celów wystawienniczych

2

16 650,00 zł

8

Leszek Bury

Inicjatywa obywatelska – remont kortu i popularyzacja gry w tenisa wśród dzieci i młodzieży

2

20 000,00 zł

9

Teresa Koszel

Utworzenie Międzypokoleniowej Strefy Aktywności przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2

2

50 000,00 zł

10

Małgorzata Rogowska

Multimedialna pracownia komputerowo – szachowa pod hasłem: Dzieciom i seniorom w Szkole Podstawowej Nr 3 pomóc gotowa”

2

50 000,00 zł

11

Agata Fus

Świetna zabawa z Dawidem Kwiatkowskim w Tomaszowskim Parku

2

50 000,00 zł

12

Swietłana Karczewska -Lipowicz

Wspieranie i promocja przedsięwzięcia „Muzyczna Podróż po Europie” poprzez zakup strojów artystycznych dla Zespołu Artystycznego Seniora „HARMONIA”

2

10 000,00 zł

13

Maria Majak Rebizant

U Hałabały odpoczywa duży i mały

3

50 000,00 zł

14

Agnieszka Malec

„Szkoła marzeń otwarta na wszystkich”

4

49 000,00 zł

15

Tomasz Jędruszko

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą pomiędzy ulicami Kopernika i Króla Zygmunta

4

50 000,00 zł

 

źr. UM Tomaszów Lubelski