Projekt ,,Więcej mocy – bez przemocy !”

plakat-projektu-fdds-2016-3Stowarzyszenie „BEZ GRANIC” w Tyszowcach, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach oraz Gmina Rachanie rozpoczęły realizację projektu pt. „ Więcej mocy-bez przemocy!”

W ramach zaplanowanych zadań odbędą się:

– warsztaty profilaktyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat z terenu Gminy Rachanie w 3 Szkołach Podstawowych ( Rachanie, Michalów, Wożuczyn),
– warsztaty dla rodziców „BEZ KLAPSA”,
– Punkt Konsultacyjny,
– superwizje dla przedstawicieli służb i instytucji.

Idea projektu, to zbudowanie systemu wsparcia dla dzieci w wieku 0-6 lat i ich rodziców celem przeciwdziałania przemocy.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 rok – luty 2017 rok. Zapraszamy do kontaktu. Wszystkie działania są bezpłatne! Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Tyszowcach pod nr. tel. 846619587

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

plakat-projektu-fdds-2016-3

źr. Powiat Tomaszowski