Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 120
e-mail: osz.tomaszowlubelski@ohp.pl
tel. 502 032 088

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Gwarancji dla młodzieży osoby, które spełniają następujące warunki:

– ukończyły 18 rok życia i jednocześnie nie ukończyły 25 roku życia,
– są bierne zawodowo,
– nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia lub szkolenia,
– nie posiadają kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
– mieszkają w województwie lubelskim.

W ramach projektu jest możliwe odbycie kursów zawodowych wraz ze stypendium szkoleniowym i refundacją kosztów opieki na dzieckiem w zawodach wybranych przez uczestnika. Następnie odbędą się trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców. Ponadto w ramach projektu przewidziane jest również wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, grupowe treningi i warsztaty z psychologiem, indywidualne wsparcie psychologiczne, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, kursy językowe, kurs ECDL lub równoważny, zajęcia z obsługi programów komputerowych, kurs prawa jazdy kat. B (50% uczestników), kursy z przedsiębiorczości, pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych, kreowanie wizerunku połączone z usługą stylisty.

Więcej informacji:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 120, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 502 032 088
e-mail: osz.tomaszowlubelski@ohp.pl

 

źr. UM Tomaszów Lubelski