Projekt GKS Pogoń 96 Łaszczówka dofinansowany!

26 lipca w Urzędzie Gmniy odbyło się podpisanie umowy o dofinasowanie projektu KLUB 2018. Gminny Klub Sportowy „Pogoń 96” Łaszczówka przy wsparciu Urzędu Gminy, pozyskał dofinansowanie z rządowego Programu KLUB 2018, Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Pani Wójt Marzena Czubaj-Gancarz serdecznie pogratulowała pozyskanych środków i przekazała, że będzie nadal wspierać Klub w jego dalszych działaniach.

 Program zadania przewiduje organizację zajęć sportowych dla sekcji piłki nożnej Klubu Sportowego Pogoń 96 Łaszczówka i skierowany jest do młodych odbiorców w wieku od 6 do 14 lat. Realizacja zadania pozwoli zdobyć większe doświadczenia, ale też odciągnie dzieci od złych nawyków (np. spędzania czasu wolnego przed komputerem lub telewizorem). Uatrakcyjni to też czas letni, umożliwi rozwój zainteresowań oraz zdolności do uprawiania sportu. W projekcie założono też zakup odzieży sportowej dla dzieci. Zakupiony w ramach programu sprzęt, poprawi warunki uprawiania sportu wśród młodzieży.

 

źr. UG Tomaszów Lubelski