Powstanie sala gimnastyczna w Łaszczówce

Po wielu staraniach Wójt Gminy Tomaszów Lubelski rozpocznie się budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łaszczówce. Dnia 7 stycznia 2020 r. została podpisana umowa przez  Marzenę Czubaj-Gancarz Wójt Gminy Tomaszów Lubelski przy kontrasygnacie Grzegorza Gałana – Skarbnika Gminy.

W ramach inwestycji powstanie: sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, pokojami trenerów, dodatkową salką do ćwiczeń i magazynami sprzętu sportowego, a także zostanie zagospodarowany teren wokół sali gimnastycznej. Jest to długo wyczekiwana inwestycja, która pozwoli na rozwój sportowy dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 2,6 miliona złotych.

Gmina Tomaszów Lubelski otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019.

 

źr. UG Tomaszów Lubelski