Powołanie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3

W dniu 30 kwietnia 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski, w obecności Przewodniczącego Rady Miasta Tomaszów Lubelski Mirosława Fusa, Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Henryka Nowosada, wręczył Panu Piotrowi Szumilakowi powołanie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim. Pan Piotr Szumilak, po wyłonieniu w drodze konkursu, obejmie stanowisko z dniem 1 maja 2021 r. na okres do 31 sierpnia 2025 r.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski