Powołanie Miejskiej Rady Sportu

W dniu 14 kwietnia 2023 roku w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski odbyło się pierwsze spotkanie kolejnej kadencji Miejskiej Rady Sportu. Spotkanie otworzył Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski – Wojciech Żukowski, który wręczył zebranym zaświadczenia o powołaniu do składu Miejskiej Rady Sportu.

Następnie członkowie Rady wybrali zarząd, w skład którego weszli:

  1. Tomasz Wawrzusiszyn – Przewodniczący Miejskiej Rady Sportu,
  2. Ewa Korkosz Zastępca – Przewodniczącego Miejskiej Rady Sportu,
  3. Sławomir Kędra – Sekretarz Miejskiej Rady Sportu.

Ponadto w skład Rady wchodzą: Małgorzata Gdańska, Stanisław Kaniewski, Anna Kołaszewska, Waldemar Kulik, Ryszard Szczepaniuk.

Miejska Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Miasta Tomaszów Lubelski w zakresie kultury fizycznej.

źr. UM Tomaszów Lubelski