Powołanie dyrektora SP Nr 1

W dniu 23 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski, w obecności Przewodniczącego Rady Miasta Tomaszów Lubelski Mirosława Fusa, Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miasta Tomaszów Lubelski Jacka Pawłuckiego, Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Henryka Nowosada oraz Dyrektora Gimnazjum Nr 1 Stanisława Sikory, wręczył Panu Witoldowi Piturze zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim.

Z dniem 1 września 2017 r. Pan Witold Pitura obejmie stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski