Powiatowy Dzień Bibliotek

507317 maja 2016 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej spotkali się bibliotekarze bibliotek samorządowych powiatu tomaszowskiego,  nauczyciele, czytelnicy, przedstawiciele władz samorządowych z gmin, miasta i powiatu. Okazją do spotkania było coroczne święto okolicznościowe, czyli – Powiatowy Dzień Bibliotek.

Na początku uroczystości dyrektor biblioteki Tomasz Zieliński, powitał zaproszonych gości , a tuż  po tym odbyła się niezmiernie ciekawa i oryginalna pełna poczucia humoru, inscenizacja życia i twórczości H. Sienkiewicza, przygotowana przez uczniów Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, pod kierunkiem pani Urszuli Kędry. Inscenizacja miała formę wywiadu przeprowadzonego   z Henrykiem Sienkiewiczem. Bohaterami dialogów były także siostry, brat pisarza oraz gospodyni domu noblisty. Przedstawiona scenka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i zachwytem zgromadzonych gości. W trakcie spotkania wręczono nagrody dla laureatów konkursu wiedzy o Henryku Sienkiewiczu. Jednym z punktów uroczystości  było podsumowanie przez koordynatora powiatowego ds. bibliotek działalności bibliotek powiatu tomaszowskiego oraz informacja dyrektora biblioteki dotycząca realizacji projektu „1000 i 50 lat Chrztu Polski” i dalszej modernizacji biblioteki.  Zaraz po tym, dyrektor biblioteki wręczył okolicznościowe podziękowania bibliotekarzom powiatu, nauczycielom szkół, przedszkoli, czytelnikom, wójtom za współpracę i  zaangażowanie w rozwój kultury i czytelnictwa.

Nie zabrakło również okolicznościowych wystąpień zaproszonych gości:  życzenia złożyli:, burmistrz Miasta  Wojciech Żukowski, Jerzy Wereszczak -wicestarosta tomaszowski, Piotr Pasieczny-wójt gminy Tarnawatka, Andrzej Adamek- wójt gminy Bełżec, pani Małgorzata Pieczykolan- kier. Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Danuta Marczewska- dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina”, Katarzyna Grela-Wójtowicz- dyrektor ds. dydaktycznych Niepublicznego Przedszkola Językowo – Artystycznego „Król Maciuś I”, pani Renata Śrutwa – Krupa ze Szkoły Podstawowej Nr 2.
Uroczystość zakończyła się  słodkim poczęstunkiem – tortem w kształcie książki, zasponsorowanym  przez Starostwo Powiatowe

źr. MBP w Tomaszowie Lubelskim