Powiat tomaszowski górą w Rankingu Gmin i Powiatów

Powiat tomaszowski w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów, w kategorii do 120 tys. mieszkańców, zajął pierwsze miejsce i zdobył honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2015.

herb_powiat-2– Tytuł nadano nam dlatego, że utrzymaliśmy się na pierwszej pozycji przez dwa lata z rzędu – cieszy się Jan Kowalczyk, starosta powiatu tomaszowskiego. – Sukces zawdzięczamy tylko i wyłącznie naszym pracownikom, którzy potrafią pisać dobre projekty finansowe, dzięki którym w pełni korzystamy z programów krajowych i zagranicznych. Szczególnie dumni jesteśmy z pozyskania pełnej puli środków na przebudowę dróg lokalnych.

Ranking organizuje Związek Powiatów Polskich. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych powiatów oraz ich promocja. W zmaganiach uczestniczą gminy z całej Polski.

– Komisja oceniająca bierze pod uwagę przede wszystkim działania proinwestycyjne i prorozwojowe, takie jak pozyskiwanie pieniędzy z funduszy zewnętrznych i krajowych oraz funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu – usłyszeliśmy wczoraj w Związku Powiatów Polskich. Eksperci ZPP biorą też pod uwagę jakość obsługi mieszkańca, ochrony zdrowia, edukacji, ważne są działania promocyjne.

Doceniono nie tylko powiat tomaszowski. Na siódmym miejscu w tej samej kategorii uplasował się powiat lubartowski, a na 15. powiat krasnostawski. Wśród miast na prawach powiatu na ósmym miejscu sklasyfikowano Chełm. W kategorii „Gminy miejskie i miejsko-wiejskie” tuż za podium znalazł się Biłgoraj.

Związek Powiatów Polskich opublikował też listę laureatów w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej. Tu pod uwagę bierze się projekty związane z wykorzystywaniem energii słonecznej, geotermalnej, wodnej, wiatru, biomasy. Zaszczytne trzecie miejsce zdobył powiat lubartowski. Na piątym miejscu uplasował się powiat tomaszowski, a wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich pierwsze miejsce zajął Biłgoraj.

– Pozycję lidera dało nam zamontowanie na 1800 posesjach kolektorów słonecznych z dofinansowaniem Unii Europejskiej, realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej oraz fakt, że w 1/3 miejskich latarni zamontowano energooszczędne LED-y – wylicza Michał Dec, zastępca burmistrza Biłgoraja.

Źródło: Dziennik Wschodni