Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy

zespol_2W dniu 28.09.2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się III (raz na kwartał) posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który został powołany Zarządzeniem Nr 31/2012 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 kwietnia 2012 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

      W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele specjalistów z różnych instytucji zajmujących się problematyką przemocy, tj. pracownicy socjalni, Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Policji, Sądu, Służby Zdrowia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pedagodzy szkół: podstawowych i gimnazjalnych. Od dnia 01.01.2016 r. do chwili obecnej do Przewodniczącego Zespołu wpłynęło 38 „Niebieskich Kart“ wszczętych wobec sprawców przez Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Lub.

      Doświadczanie przemocy domowej jest bez wątpienia złożonym problemem i często do wyjścia z tego stanu potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb i instytucji. To też w sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie przede wszystkim osobom dotkniętym przemocą. Natomiast wobec sprawców przemocy prowadzone są działania poprzez realizację Programu korekcyjno-edukacyjnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lub.