Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy

W dniu 29.03.2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miasta odbyło się pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

      W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele specjalistów z różnych instytucji zajmujących się problematyką przemocy, tj. pracownicy socjalni, Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Policji, Sądu, Służby Zdrowia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pedagodzy szkół: podstawowych i gimnazjalnych. Spotkanie miało charakter roboczy w zakresie: przedstawienia nowych procedur „Niebieskie Karty“, omówienia dotychczasowych działań w związku z rozpoczętymi procedurami „Niebieskie Karty“, przedyskutowania wniesionych w trakcie posiedzenia pytań i wątpliwości w sprawie realizacji procedury oraz zrelacjonowania procedury „Niebieskie Karty“ z wnioskiem o zakończenie czynności wobec sprawców.

      Od dnia 01.01.2017 r. do 29.03.2017 r. do Przewodniczącego Zespołu wpłynęło 17 „Niebieskich Kart“ wszczętych wobec sprawców przez Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Lub. oraz Ośrodek Interewncji Kryzysowej w Tomaszowie Lub. Aktualnie problem przemocowy dotyczy 23 rodzin z terenu miasta. W I kwartale 2017 r. w 8 przypadkach członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego podjęli decyzję w sprawie zakończenia procedury „Niebieskie Karty“ w tym: 2 rozpoczęte w 2015 r. wobec stwierdzenia ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, 4 rozpoczęte w 2016 r. wobec stwierdzenia ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy oraz 2 rozpoczęte w 2017 r. wobec stwierdzenia rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań zgodnie z § 18 ust.1 pkt 1, ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie karty“ oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta“.

      Doświadczanie przemocy domowej jest bez wątpienia złożonym problemem i często do wyjścia z tego stanu potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb i instytucji.

      Dlatego też działalność Zespołu Interdyscyplinarnego jest niezbędna, ponieważ bez względu na doświadczanie jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz dzięki, której podejmowane działania służą ochronie przede wszystkim osobom dotkniętym przemocą.

źr. UM Tomaszów Lubelski