Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski 29 listopada br. zorganizowano posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski. Tematem przewodnim spotkania było omówienie poziomu przygotowania jednostek organizacyjnych miasta do funkcjonowania w warunkach zimowych.

Przedstawiono informacje dotyczące m.in. wsparcia udzielanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim, osobom potrzebującym pomocy w związku z zagrożeniami wynikającymi z występowania niskich temperatur.

W spotkaniu prowadzonym przez Burmistrza wzięli udział: Bernard Żaroffe dyrektor ds. Lecznictwa SP ZOZ, Waldemar Warzocha prezes Zarządu PGKiM, Barbara Piskorska Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny, Renata Komadowska z-ca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Anna Rechulicz kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Adam Skorniewski dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Jolanta Nowosielska ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach, podinsp. Mariusz Joniec naczelnik Wydziału Prewencji Policji, Andrzej Dmitroca dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych, Tadeusz Wagner dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, Stanisław Pryciuk dyrektor OSiR, Monika Nocek pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Henryk Nowosad naczelnik Wydziału Urzędu Miasta, Andrzej Mandziuk inspektor ds. obronnych.

Podczas spotkania omówiono stan przygotowań do okresu zimowego, uzgodniono procedury postępowania z osobami bezdomnymi, zagrożonymi zamarznięciem oraz potrzebującymi pomocy z powodu wieku, samotności i problemów z poruszaniem się. Wskazano również miejsca na terenie miasta, które w okresie utrzymywania się mrozów wymagają wzmożonej kontroli.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski