Pomoc dotarła do najbardziej potrzebujących

Dzięki zaangażowaniu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Telatynie, II transza pomocy żywnościowej dotarła do najbardziej potrzebujących w Gminie Telatyn. Pomoc przyznana została z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowanego w podprogramie 2017.

Wsparcie dotarło do osób spełniających przesłanki wynikające z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekraczał 200% kryterium dochodowego, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Akcja wydawania żywności odbyła się w dniach od 5-7 lutego 2018 roku. W pomoc przy przyjmowaniu żywności włączyli się Strażacy z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Poturzynie na czele z Prezesem OSP Poturzyn druhem Stanisławem Kwiecień i Naczelnikiem druhem Andrzejem Rybakiem oraz Gminnym Komendantem OSP Telatyn druhem Zbigniewem Wroną. Wydawanie żywności nadzorowały panie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Telatynie.

 

źr. UG Telatyn