Podsumowanie roku KGW Gminy Telatyn

W środę, 22 lutego 2017r. w Sali Narad Urzędu Gminy Telatyn odbyło się spotkanie Gminnego Zarządu KGW Telatyn, podsumowujące roczną działalność członkiń Kół Gospodyń Wiejskich aktywnie działających na terenie Gminy Telatyn. W spotkaniu uczestniczyła Wójt Gminy Telatyn Elżbieta Stąsiek – Witkowska, która jest jednocześnie członkinią KGW Nowosiółki, Ewelina Galant – Woźniak – pracownik Urzędu Gminy ds. kultury i promocji. Na spotkanie przybyła także pani Janina Tucka – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Telatynie.

Podczas spotkania, aktywistki Gminy Telatyn podsumowały swoje działania w roku 2016. Obecnie do poszczególnych Kół należy 106 pań, aktywnie działających w 10 Kołach. Spotkanie rozpoczęła pani Alicja Osuch – przewodnicząca Zarządu KGW Gminy Telatyn. Przewodniczącą Zebrania została pani Agnieszka Fronc, zaś Protokolantem pani Teresa Romańczuk. Podczas spotkania panie z poszczególnych Kół przedstawiły Sprawozdania z ich rocznej działalności. W przeciągu tego roku panie m.in. uczestniczyły w świętach i wydarzeniach lokalnych (Święto ziarna, Jubileusz KGW, Spotkanie Opłatkowe, Gminny Dzień Seniora), prowadziły warsztaty kulinarne i rękodzielnicze, organizowały imprezy (wiejski bal sylwestrowy i andrzejki), uczestniczyły w spotkaniach oraz wspierały swą pomocą kulinarną imprezy organizowane na terenie Gminy. Na zakończenie spotkania wszystkie członkinie KGW zatwierdziły plan działania na kolejny 2017 rok.

źr. Gmina Telatyn