Podsumowanie projektu „Liderzy Kooperacji”

W dniu 19 października odbyło się spotkanie podsumowujące 3-letni projekt partnerski Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  „Liderzy Kooperacji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER.

W trakcie spotkania Pani Marta Drozd zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie wręczyła Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzenie Czubaj-Gancarz oraz Kierownik GOPS w Tomaszowie Lubelski Celinie Koperwas podziękowania i certyfikaty za aktywny udział i zaangażowanie w realizację projektu.

Celem głównym projektu było wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (modelowego schematu współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami z sektora polityki społecznej istotnymi z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

 

źr. UG Tomaszów Lubelski