Podsumowanie kwesty „Odnawiamy Żołnierskie Groby”

Już po raz szósty w dniach 1-2 listopada 2017 r. na tomaszowskich cmentarzach odbyła się VI Tomaszowska Kwesta pod hasłem „Odnawiamy żołnierskie groby i miejsca pamięci” organizowana przez Społeczny Komitet Odnowy Miejsc Pamięci w Tomaszowie Lubelskim.

W kweście wzięło udział 136 wolontariuszy.

Dzięki ofiarności darczyńców zebrano kwotę 19 150,99 zł z zebranych środków w 2018 r. zostaną wyremontowane groby, między innymi: Jana Turzynieckiego ps. „Mogiłka” legendarnego żołnierza AK, Czesława Matuszyńskiego – legionisty Legionów Piłsudskiego, obrońcy Lwowa w 1920 r. oraz z-cy Burmistrza Miasta z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Ponieważ zebrana kwota jest wyższa niż przewidywane wydatki na remonty wskazanych grobów prosimy o nadsyłanie informacji o potrzebie remontu kolejnych miejsc pamięci.

Informacje przyjmuje Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych  Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Informacje można przesyłać na adres e-mail: umpromocja@tomaszow-lubelski.pl tel. 84 664 39 93

Składamy podziękowania za zaangażowanie się w kwestę: Burmistrzowi Miasta, Radnym Rady Miasta, pracownikom Urzędu Miasta, pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownikom Przedszkola Samorządowego Nr 5, Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej, Harcerzom ZHR i ZHP, Strzelcom JS 2019, rekonstruktorom z Tomaszowskiego Szwadronu im. 1 Pułku Kawalerii KOP, Związku Piłsudczyków RP, uczniom oraz nauczycielom szkół podstawowych oraz ZDZ w Tomaszowie Lubelskim.

źr. UM Tomaszów Lubelski / foto: Szkoła Podstawowa Nr1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim