Podsumowanie kwesty „Odnawiamy Żołnierskie Groby i miejsca pamięci”

W dniach 1-2 listopada 2019 r. na tomaszowskich cmentarzach odbyła się VIII Tomaszowska Kwesta pod hasłem „Odnawiamy żołnierskie groby i miejsca pamięci” organizowana przez Społeczny Komitet Odnowy Miejsc Pamięci w Tomaszowie Lubelskim.

W kweście wzięło udział 166 wolontariuszy.

Dzięki ofiarności darczyńców zebrano kwotę 24.368,49 zł.

Prosimy o nadsyłanie informacji o potrzebie remontu kolejnych miejsc pamięci. Informacje przyjmuje Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych  Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Informacje można przesyłać na adres e-mail: umpromocja@tomaszow-lubelski.pl tel. 84 664 39 93.

Składamy podziękowania za zaangażowanie się w kwestę: Burmistrzowi Miasta, Radnym Rady Miasta, pracownikom Urzędu Miasta, Dyrektorowi oraz pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorom oraz pracownikom Przedszkoli Samorządowych, oraz Szkół Podstawowych i Średnich, pracownikom Świetlicy Środowiskowej „Krokus”, Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dyrektorowi Tomaszowskiego Domu Kultury, Harcerzom ZHR i ZHP, Strzelcom JS 2019, rekonstruktorom z Tomaszowskiego Szwadronu im. 1 Pułku Kawalerii KOP, Związku Piłsudczyków RP, stowarzyszeniom „Resursa”, Kołu Gospodyń Miejskich „Lejdis”, uczniom szkół podstawowych i średnich oraz indywidualnym wolontariuszom.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski / fot: własne