Podsumowanie kwesty „Odnawiamy Żołnierskie Groby i miejsca pamięci” 2022

W dniach 1-2 listopada 2022 r. na tomaszowskich cmentarzach odbyła się X Tomaszowska Kwesta pod hasłem „Odnawiamy żołnierskie groby i miejsca pamięci” organizowana przez Społeczny Komitet Odnowy Miejsc Pamięci w Tomaszowie Lubelskim.

W kweście wzięło udział 120 wolontariuszy.

Dzięki ofiarności darczyńców zebrano kwotę 29298,25 zł.

Składamy podziękowania za zaangażowanie się w kwestę: Burmistrzowi Miasta, Radnym Rady Miasta, pracownikom Urzędu Miasta, Dyrektorowi oraz pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownikom Świetlicy Środowiskowej „Krokus”, Dyrektorowi i pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dyrektorowi i pracownikom Tomaszowskiego Domu Kultury, Harcerzom ZHR i ZHP, Strzelcom JS 2019, rekonstruktorom z Tomaszowskiego Szwadronu im. 1 Pułku Kawalerii KOP oraz GRH Ludności Cywilnej Tomaszów Lubelski, uczniom, nauczycielom i dyrektorom szkół podstawowych pracownikom Stowarzyszenia „Euroregion Roztocze”, oraz indywidualnym wolontariuszom.

Do kwesty włączyli się również obywatel Ukrainy w dowód wdzięczności za pomoc jaką otrzymują od Polaków w trakcie trwającej na Ukrainie wojny