Podsumowanie IX kwesty „Odnawiamy Miejsca Pamięci w Tomaszowie Lubelskim”

W dniach 1-2 listopada 2021 r. na tomaszowskich cmentarzach odbyła się IX Tomaszowska Kwesta pod hasłem „Odnawiamy miejsca pamięci” organizowana przez Społeczny Komitet Odnowy Miejsc Pamięci w Tomaszowie Lubelskim.

W kweście wzięło udział 162 wolontariuszy.

Dzięki ofiarności darczyńców zebrano kwotę 26.202,36 zł

Składamy podziękowania za zaangażowanie się w kwestę: Burmistrzowi Miasta, Radnym Rady Miasta, pracownikom Urzędu Miasta, Dyrektorowi oraz pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorom oraz uczniom Szkół Podstawowych, Dyrektorowi i pracownikom Świetlicy Środowiskowej „Krokus”, Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dyrektorowi Tomaszowskiego Domu Kultury oraz pracownikom, Harcerzom ZHR i ZHP, Strzelcom JS 2019, rekonstruktorom z Tomaszowskiego Szwadronu im. 1 Pułku Kawalerii KOP oraz GRH Ludności Cywilnej Tomaszów Lubelski, Związku Piłsudczyków RP, Kołu Gospodyń Miejskich „Lejdis”, słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz indywidualnym wolontariuszom.

Prosimy o nadsyłanie informacji o potrzebie remontu kolejnych miejsc pamięci. Informacje przyjmuje Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Informacje można przesyłać na adres e-mail: zbiorka.tomaszow@gmail.com tel. 84 664 39 93.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski / foto: własne