Podróżował z fałszywymi dokumentami

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Hrebennego, zatrzymali podczas odprawy granicznej obywatela Ukrainy, który przedstawił do kontroli granicznej fałszywe dokumenty. W jego paszporcie znajdowały się fałszywe odbitki stempli kontroli granicznych z Litwy, Szwajcarii, Czech oraz Węgier.

30 stycznia br., na terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem, do odprawy granicznej na kierunku wjazdowym, stawił się 43 – letni ob. Ukrainy. W czasie prowadzonej kontroli granicznej funkcjonariusz SG, dostrzegł nieprawidłowości w dokumentach przedstawionych do odprawy i postanowił wnikliwie je zbadać. Podejrzenia funkcjonariusza znalazły odzwierciedlenie podczas szczegółowych badań dokumentów.  Okazało się bowiem, iż podróżny posługiwał się paszportem, w którym ujawniono fałszywe odbitki stempli kontroli granicznych z Litwy, Szwajcarii, Czech oraz Węgier.

Mężczyzna został zatrzymany, odpowie teraz za posługiwanie się przy kontroli granicznej fałszywymi dokumentami. Czyn ten usankcjonowany jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w swej codziennej służbie, podczas prowadzonych kontroli granicznych, ujawnili w minionym roku prawie 1000 fałszerstw różnych dokumentów przedstawianych do kontroli. Najczęściej fałszowane są: „Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy…..”, paszporty, wizy, dowody rejestracyjne pojazdów, polisy ubezpieczeniowe, zezwolenia na pobyt oraz prawa jazdy.