Podpisano umowę na przebudowę Tomaszowskiego Domu Kultury

26 kwietnia 2022 roku w obecności Wojciecha Żukowskiego – Burmistrza Miasta oraz Mirosława Fusa – Przewodniczącego Rady Miasta, dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury podpisał umowę z firmą RETEX na realizację inwestycji pn. „Przebudowa Tomaszowskiego Domu Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”.

 

źr. TDK