Podpisano umowę na budowę i przebudowę dróg gminnych

W dniu 26 maja 2022 roku Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj Gancarz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grzegorza Gałana podpisała umowę na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rogóźno ul. Siwa Dolina, ul. Ks. Skorupki wraz z ulicami dojazdowymi”. 
Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. 
Na realizację zadania Gmina Tomaszów Lubelski otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 1 174 007,88 zł. 
Całość inwestycji to kwota około 3 043 803,95 zł 
źr. UG Tomaszów Lubelski