Podpisanie umowy

W dniu 8 maja 2020 roku została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim na realizację zadania drogowego pn. Budowa drogi gminnej Nr 111875L ul. Robotniczej od km 0+010 do km 0+636 w Tomaszowie Lubelskim. Wartość umowna tego przedsięwzięcia to 1 502 432,31 zł. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w roku bieżącym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020 – zadanie jednoroczne). Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji burzowej, oświetlenie uliczne wraz z usunięciem kolizji energetycznych oraz wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej. Inwestycja ta daje możliwości rozwoju terenów inwestycyjnych w północno-wschodniej części miasta.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski