Podpisanie umowy na modernizację kompleksu sportowego OSiR Tomasovia

W piątek, 11 października 2019 Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano umowę inwestycję z unijnym dofinansowaniem. Tomaszów Lubelski otrzyma środki na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dzięki nim w mieście powstanie m.in. kryty basen. Do samorządu unijne dofinansowanie popłynie w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich w trybie pozakonkursowym.

Władze Tomaszowa Lubelskiego zrealizują projekt pn. „Modernizacja kompleksu sportowego OSIR Tomasovia obejmująca modernizację zdegradowanych budynków OSIR Tomasovia oraz remont budynku hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym”. Całość inwestycji pochłonie ponad 33,92 mln zł (dofinasowanie: 18,16 mln zł z czego 15,68 mln zł to środki EFRR).

Inwestycja w Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie polegać będzie na:

  1. rozbudowie budynków o krytą pływalnię wraz z układem komunikacji pieszej
    i kołowej oraz parkingami dla samochodów osobowych i zatoki autobusowej.

Sam basen stanowić będzie rozbudowę hali sportowej, w celu stworzenia kompleksu
o nowych, rozszerzonych funkcjach, skierowanych przede wszystkim do mieszkańców miasta i okolic. Budynek pływalni powstanie w miejscu istniejących obiektów kubaturowych (budynek siłowni i stołówki z kotłownią, komina murowanego), przylegających do hali sportowej, które obecnie są zdegradowane i zostaną rozebrane w ramach realizacji projektu.

  1. odnowienie hali sportowej (wraz z zapleczem administracyjno-technicznym oraz termomodernizacją).

Projekt przewiduje nadanie hali sportowej nowych funkcji użytkowych, o charakterze społecznym, kulturalnym i integracyjnym. W zmodernizowanej w ramach niniejszego projektu hali sportowej OSiR planowane jest organizowanie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci, młodzieży, seniorów. Będą to zajęcia z piłki nożnej halowej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki etc. Hala używana będzie również na potrzeby spotkań integrujących mieszkańców, na których odbywać się będą prelekcje poświęcone ważnym wydarzeniom patriotycznym oraz historii miasta i jego mieszkańców.

Bardzo cieszy mnie kolejna inwestycja z myślą o dzieciach i młodzieży. Jestem przekonany, że dzięki temu powiat tomaszowski, który ma duże sportowe osiągnięcia będzie perłą na sportowej mapie województwa. – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

To była długa i wyboista droga tłumaczył burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski.

Wielu obiecywało, że ta kryta pływalnia powstanie i na tym się kończyło. Na szczęście to już za nami. Za rok o tej porze będziemy się cieszyli z działającego basenu.
I co równie ważne, inwestycja ta nie obciąży zbytnio budżetu miasta
dodał burmistrz Żukowski.

Planowany termin zakończenia prac w ramach projektu to: 15.10.2020 r.